2017.október.30 (hétfő) Harmóniában a természettel

Harmóniában a természettel

A fenntartható fejlődés egyik feltétele a környezettudatos gondolkodás átültetése a mindennapokba. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei önkormányzat, mint középszintű szervezet, igyekszik megfelelni az ezzel kapcsolatos kihívásoknak.

Ennek jegyében született meg a megye 2017–2022 közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi programja, amelyet legutóbbi ülésén fogadott el a megyei közgyűlés. A dokumentum témavezetője dr. Pálvölgyi Tamás egyetemi docens, az anyagot készítő cég vetője. A kidolgozáskor nagy hangsúlyt kaptak a szakértői, hatósági vélemények, valamint a lakosság észrevételei, amelyek azért lényegesek mert a program csak közösen, valamennyi érintett együttműködésével valósítható meg.

[2_960] IMG_6400.JPG

A LEGFONTOSABB SZEMPONT

A program hangsúlyozza, hogy a megyénkben élők jólétének, életminőségének javítása hosszú távon csak akkor biztosítható, ha a fejlesztések a környezetvédelem szempontjainak figyelembevételével valósulnak meg. A dokumentum átfogó helyzetértékelést ad a környezeti elemek állapotáról és az ezt befolyásoló tényezőkről. A SWOT elemzésből kiderül, hogy a lakosság egy része által használt elavult, szilárd tüzelőanyagokat égető fűtőberendezések, a hulladék és gyenge minőségű szén felhasználása növeli a légszennyezettséget, máshol a közlekedési eredetű légszennyezés a fő probléma. Vannak, ahol a szennyezett felszíni és felszín alatti vizek, a folyóvölgyekben az árvíz, a hegyekben a villámárvíz, a mélyen fekvő részeken, mint például a Bodrogközben és a Taktaközben a belvíz jelenthet veszélyt. Máshol pedig pont az ellenkezője, a vízpótlás hiánya okozhatja az élőhelyek pusztulását. Kevésbé ismert, de hasonlóan jelentős probléma a tájidegen fajok terjedése, mert megváltoztatják az eredeti növénytársulásokat. Az egyes utak mentén tapasztalható állandó zaj- és rezgésterhelés növeli az egészségkárosodás kockázatát. Vannak kimondottan egyedi problémák is, mint például Hollóháza térségében a földcsuszamlás kockázata.

KÖRNYEZETI JÖVŐKÉP

A program felvázolja megyénk környezeti jövőképét, amelynek középpontjában a társadalmi és ökológiai közérdekűség, az együttműködés áll. A program megvalósítása esetén javulhat megyénk általános környezeti állapota, a települések vonzóbbá, élhetőbbé válnak. A végrehajtás szervezését támogató stratégia és intézményfejlesztési teendőkre hét ajánlást fogalmaztak meg. Ilyen például Borsod-Abaúj-Zemplén megye Fenntartható Energia- és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése. Ezzel kapcsolatban a megyei önkormányzat már megtette az első lépéseket. Török Dezső, a megyei közgyűlés elnöke lapunknak kiemelte, hogy Borsod-Abaúj-Zemplén megye országos összehasonlításban is példaértékű munkát végez, jó irányba halad az önkormányzat a környezetvédelem területén. A környezetvédelmi programon túl a már említett SECAP is előkészítés alatt áll, a megyei klímastratégián pedig dolgoznak a szakemberek.

[1_960] IMG_2512.JPG

GAZDASÁGI HATÁSOK

A társadalom, gazdaság, környezet viszonyrendszerén belül egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni a környezetre, mert romlása kedvezőtlenül hathat a gazdaság teljesítményére, a lakosság életminőségére. Ennek megelőzése érdekében szemléletváltásra, a környezettudatosság erősítésére van szükség. Olyan dokumentumokra, amelyek alapján a települési önkormányzatokkal közösen összehangolt válaszokat lehet adni a környezeti kihívásokra. A környezetvédelmi program hatéves ráfordítása a számítások szerint 700 millió forint, amiből több mint 600 millió uniós forrás, a megyei önkormányzat önrésze pedig mintegy 70 millió forint.

(fotók: Kulcs Magazin)

« Vissza
Impresszum | Közérdekű adatok | Adatvedelmi nyilatkozat