HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESFesztiválÉLETMÓDAdatvédelemX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
aktuális

A megye szembeszállt a kormánnyal

2007. szeptember 19. (szerda) 12:44
 
\"Áldja meg az Isten őket, mert segítettek rajtunk!\"

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közgyűlése a kormány szándékával ellentétes rendeletet alkotott egyik legutóbbi ülésén. A döntés értelmében a szociális intézményekben ellátott beteg, idős emberek és a súlyos testi vagy szellemi fogyatékosságban szenvedő fiatalok, gyerekek térítési díja 10-20 százalékkal emelkedik. Ha a közgyűlés a szociális törvény előírásának engedelmeskedve határoz, akkor ez a díj maximálisan 310 százalékkal emelkedhetett volna. A rendelet törvénysértő – figyelmeztette a közgyűlés tagjait az ülésen Kovács János megyei főjegyző.

Térképezzük fel ezúttal a megyei önkormányzat Idősek Ápoló és Gondozó Otthonában és Módszertani Intézményében kialakult helyzetet. A térítési díjak esetében ugyanis – kisebb-nagyobb eltérésekkel – ez a helyzet jellemző a megye valamennyi szociális jellegű intézményére.

Meghaladta volna a nyugdíjat

Az ellátottak száma az öt éve átadott, korszerű otthonban 122 fő. A nők 82-en vannak, a férfi ak 40-en. Öreg emberek, nem megy ritkaságszámba a nyolcvanvalahány éves életkor, de kilencvenen felüliek is akadnak szép számmal. Súlyos testi és szellemi betegségeik miatt (jó néhányukat már pelenkázni kell) a nap 24 órájában gondozásra, felügyeletre szorulnak. Itt ezt a gondozást a képzett, empatikus személyzettől szakszerűen megkapják.

\"[223_7_t.jpg]

– A térítési díj összegét a megyei rendelet alapján, konkrétan helyben határozzuk meg – tájékoztat Jónyer Lajosné, igazgató. – Amenynyiben a januárban életbe lépett szociális törvény paragrafusai szerint dönt a megye, úgy a térítési díj átlagosan 95 500 forint lett volna. Ezt az összeget mindössze négy lakó lett volna képes kifizetni a nyugdíjából. Feleslegesnek tartjuk részletezni, hogyan, milyen összetevők alapján számolják ki a díjakat, ám egy részletet meg kell említenünk. Amennyiben az ellátottnak nincs elegendő pénze, közvetlen hozzátartozója kötelezhető, sőt kötelezendő az összeg kiegészítésére. – Amikor a díjemelés lehetséges mértékéről szóló hírek terjedni kezdtek, kétségbeesett hozzátartozók tucatjai kopogtattak az irodám ajtaján – fűzi hozzá az igazgatónő. Szegény vidék a miénk, szegény emberek lakják, számtalan családi problémától terhelve. Ha megfeszülnek, akkor sem tudták volna kifizetni azt a 20-30 ezer forintot, amelyre még szükség lett volna. Ám ettől a tehertől, és egy újabb nehéz gondtól a közgyűlési döntés megmentette őket.

\"[223_2_300.jpg]

\"[223_5_t.jpg]

 

Petrasevits Dénes encsi görög-katolikus parókus maga sem fiatal ember már, 61 éves. Édesanyja 94, a papa 98 éves. Mindketten az intézmény lakói. – A törvényben előírt díj megfizetése sok gondozott számára elviselhetetlen terhet jelentett volna – halljuk a parókust. – Még a viszonylag jobb anyagi helyzetben lévő hozzátartozók sem engedhették volna meg maguknak, hát még azok, ahol a családban az Abaújt sújtó állástalanság miatt munkanélküli van, vagy munkanélküliek vannak. Számos, hasonló helyen jártam már – ezért felelősen írhatom le: az encsi intézmény nemcsak a megyében tartozhat a legszínvonalasabbak közé. A legszembetűnőbb a tisztaság, a friss illat. A gondozottak szobái szanatóriumi körülményeket mutatnak. Az épületen belül egy kisebb kápolna szolgálja a lakók lelki gondozását. A közösségi helyiségben halkan szól a tévé, jó néhány ágy felett könyvespolcokon tartják a gondozottak a legkedvesebb köteteiket. Az úgynevezett könnyebb részlegen járva is feltűnő volt azonban, hogy a lakók már kivonultak a ma világából. Emlékeikben élnek.

\"[223_6_t.jpg]

A 88 éves Gál Sanyi bácsi az ágyában, betakarózva fogadott bennünket. A napokban meghűlt így kúrálja magát. Ő az Ellátottak Érdekvédelmi fórumának elnöke. – Harminchárom évet bányában dolgoztam – sorolja élete történetét. – Az „SZTK-t” mindig becsületesen fizettem. Fájó, hogy öregkoromra, amikor sajnos már gondozásra szorulok, el akarják tőlem venni a biztonságot.

 

\"[223_4_t.jpg]

Özvegy Pertó Andrásné nyugdíja 66 902 forint. Miből fizettem volna ki a 95 500-at? – A férjem a halála előtt kijelentette: még a földben sem nyugodhat meg, ha a gyermekeim terhére fogok élni. Mindkettejüknek családjuk van, mind a kettő 3-3 gyerek felneveléséért dolgozik. Az Isten áldja meg azokat, akik így segítettek rajtunk, jóságukat nem lehet eléggé kidicsérni.

 

Az események hátterét dr. Ódor Ferenc, a közgyűlés elnöke világította meg a Kulcs Magazin számára.

\"[223_3_t.jpg]

– A kormány szándéka világos, mint a nap. Egyszerűen arról van szó, hogy az állam minden elvárható kötelezettségének terhétől meg akar szabadulni. Nemcsak a szociális, de az egészségügyi intézmények, vagy az oktatás finanszírozásából is. Ugyanakkor – bár a feladatokat továbbra is a nyakunkon hagyja – a megyék finanszírozását is egyre szűkíti. Ezért kényszerülünk mind nagyobb összegű kölcsönöket felvenni, legutóbb pedig kötvénykibocsátásról kellett döntenünk. Az ominózus szociális törvény által előírt térítési díjakat a gondozottak képtelenek lettek volna megfizetni. A közgyűlés emberiességi okokból vállalta fel a döntését, amivel magam is egyet értettem.

Udvardy József

 

A következmény

A rendelet és a törvény összhangját (ez esetben ellentmondását) a Regionális Közigazgatási Hivatalban vizsgálják felül. Kezdeményezhetik a törvényes állapot helyreállítását. Ugyanakkor a közgyűlés a szociális díjak megállapításáról szóló rendeletének megalkotását követően döntött egy vonatkozó felterjesztésről. E dokumentumban az illetékes minisztériumoktól kérik, hogy kezdeményezzék az Országgyűlésnél a szociális törvény módosítását, hogy az önkormányzatok a térítési díjak esetében eltérhessenek annak bizonyos előírásaitól.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza