HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESFesztiválÉLETMÓDAdatvédelemX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
aktuális

Az Unió helyzete: A Bizottság javaslatot tesz a digitális évtizedhez vezető útra az EU digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítása érdekében

2021. október 1. (péntek) 15:31
 

A Bizottság javaslatot tett a digitális évtizedhez vezető útra, amely konkrét tervet tartalmaz társadalmunk és gazdaságunk digitális átalakulásának 2030-ig történő megvalósítására.

A digitális évtizedhez vezető útra irányuló javaslat konkrét megvalósítási mechanizmusba ülteti át az EU 2030-ra vonatkozó digitális törekvéseit. A tagállamokkal való éves együttműködési mechanizmuson alapuló irányítási keretet hoz létre a digitális készségek, a digitális infrastruktúrák, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások digitalizációja területén a digitális évtized 2030-ra kitűzött céljainak uniós szintű elérése érdekében. Célja továbbá, hogy a Bizottság és a tagállamok bevonásával nagyszabású digitális projekteket azonosítson és hajtson végre.

A világjárvány világossá tette, hogy a digitális technológia központi szerepet játszik a fenntartható és virágzó jövő megteremtésében. Rávilágított különösen a digitálisan felkészült vállalkozások és a digitális megoldásokat még nem alkalmazó vállalkozások közötti szakadékra, valamint a jól összekapcsolt városi, illetve vidéki és távoli területek között tátongó űrre. A digitalizáció számos új lehetőséget kínál az európai piacon, ahol 2020-ban több mint 500 ezer kiberbiztonsági és adatszakértői álláshely maradt betöltetlenül. Az európai értékekkel összhangban a digitális évtizedhez vezető útnak meg kell erősítenie digitális vezető szerepünket, valamint emberközpontú és fenntartható digitális szakpolitikákat kell előmozdítania, nagyobb mozgásteret biztosítva ezáltal a polgárok és a vállalkozások számára.

Margrethe Vestager, a digitális korra felkészült Európáért felelős ügyvezető alelnök a következőképpen nyilatkozott: „Európa digitális jövőképében a technológia felvértezi az embereket. Ezért a mai napon konkrét tervet terjesztünk elő a digitális átalakulás megvalósítása érdekében. Egy olyan jövőért, ahol az innováció a vállalkozások és társadalmaink javát szolgálja. Éves együttműködési mechanizmuson alapuló irányítási keretet kívánunk létrehozni a digitális készségek, a digitális infrastruktúrák, valamint a vállalkozások és a közszolgáltatások digitalizációja terén kitűzött célok elérése érdekében.

Thierry Breton, a belső piacért felelős biztos hozzátette: „Európa eltökélt szándéka, hogy vezető szerepet töltsön be a globális technológiai versenyben. A 2030-ra kitűzött célok meghatározása fontos lépés volt, de most itt az ideje, hogy eredményeket mutassunk fel. Biztosítanunk kell, hogy Európa az elkövetkező években ne legyen jelentős függőségi helyzetben, különben továbbra is túlságosan ki leszünk téve a globális volatilitásnak, és elmulasztjuk a gazdasági növekedés és munkahelyteremtés lehetőségeit. Egy olyan Európában hiszek, amely nem pusztán másodszereplő, hanem vezető szerepet tölt be a jövő piacain.

A digitális évtizedhez vezető út

A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó digitális iránytűben a Bizottság felvázolta, hogy az évtized végéig miként képzeli elé Európa gazdaságának és társadalmának sikeres digitális átalakítását. A Bizottság az iránytű alapján most szilárd irányítási keretet vezet be a digitális célok elérése érdekében, ennek eszköze pedig a digitális évtizedhez vezető út.

Az elmúlt években a digitális fejlődés igen egyenlőtlen volt a tagállamokban. A tendencia azt mutatja, hogy az öt évvel ezelőtt lassú ütemben haladó országok továbbra is lassan haladnak előre. A digitális évtizedhez vezető új útnak köszönhetően strukturált együttműködésre kerül sor az elfogadott célkitűzések közös elérése érdekében, elismerve ugyanakkor, hogy az egyes tagállamok más-más helyzetből indulnak.

A Bizottság konkrétan egy éves együttműködési mechanizmus létrehozását javasolja a tagállamokkal, amely a következőkből állna: a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutatón (DESI) alapuló strukturált, átlátható és megosztott nyomonkövetési rendszer a 2030-as célok megvalósítása terén tett előrelépés mérésére, ideértve a fő teljesítménymutatókat (KPI-k) is;

éves jelentés a digitális évtized helyzetéről, amelyben a Bizottság értékeli az előrehaladást és ajánlásokat fogalmaz meg a fellépésekre vonatkozóan;

a digitális évtizedre vonatkozó többéves stratégiai ütemtervek minden tagállam tekintetében, amelyekben a tagállamok felvázolják a 2030-as célokat támogató elfogadott vagy tervezett szakpolitikákat és intézkedéseket;

strukturált éves keret az elégtelen előrehaladást mutató területek megvitatására és kezelésére ajánlások, valamint a Bizottság és a tagállamok közötti közös kötelezettségvállalások révén;

a több országra kiterjedő projektek végrehajtását támogató mechanizmus.

Az előrehaladás nyomon követése és a digitális évtized helyzetéről szóló jelentés

Annak biztosítása érdekében, hogy Európa gyorsan haladjon a digitális évtized célkitűzéseinek megvalósítása felé, a javasolt irányítási keret a digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő kibővített mutatón (DESI) alapuló előrehaladás-követő rendszert irányoz elő. A Bizottság először uniós végrehajtási pályákat dolgoz ki az egyes célkitűzések tekintetében a tagállamokkal együtt, utóbbiak pedig nemzeti stratégiai ütemterveket javasolnak azok elérése érdekében.

A Bizottság minden évben jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek és az Európai Unió Tanácsának a digitális évtized helyzetéről, hogy:

bemutassa az előrevetített pályákhoz képest elért mért digitális teljesítményt;

célzott ajánlásokat fogalmazzon meg a tagállamok számára a 2030-as célok elérésére, a nemzeti körülmények figyelembevételével.

A Bizottság 2026-ig felülvizsgálja a célokat, hogy számba vegye a technológiai, gazdasági és társadalmi fejleményeket.

Több országra kiterjedő projektek

A több országra kiterjedő projektek olyan nagyszabású projektek, amelyek hozzájárulnak az Európa digitális átalakulásával kapcsolatos 2030-ra kitűzött célok eléréséhez – olyan projektekről van szó, amelyeket egyetlen tagállam sem tudna önállóan megvalósítani. Az ilyen projektek lehetővé teszik a tagállamok számára, hogy együtt, összevont erőforrásokkal fejlesszék a digitális kapacitásokat olyan kulcsfontosságú területeken, amelyek növelik Európa digitális szuverenitását és előmozdítják talpra állását.

A Bizottság összeállította a több országra kiterjedő projektek első listáját, amely több beruházási területet is tartalmaz: adatinfrastruktúra, alacsony energiaigényű processzorok, 5G kommunikáció, nagy teljesítményű számítástechnika, biztonságos kvantumkommunikáció, közigazgatás, blokklánc, digitális innovációs központok és az emberek digitális készségeibe való beruházás. Különböző célértékek gyorsítják fel a digitalizáció folyamatát, és nagyobb ellenálló képességet és technológiai szuverenitást fognak eredményezni azáltal, hogy több szakembert vonzanak a digitális munkaerőpiacra, vagy digitális technológiák fejlesztésére ösztönzik a különböző európai iparágakat. A digitális évtized helyzetéről szóló éves jelentés kellő tájékoztatást biztosít Európa digitális átalakulásának fejleményeiről és a feltárt hiányosságokról, valamint aktualizálja a több országra kiterjedő projektek listáját.

A több országra kiterjedő projekteknek az uniós finanszírozási forrásokból, többek között a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből származó forrásokat tagállami finanszírozással kell ötvözniük. Adott esetben más állami és magánszervezetek is befektethetnek a projektekbe.

A Bizottság a több országra kiterjedő projektek ösztönzőjeként segíti a tagállamokat annak feltárásában, hogy milyen érdekük fűződhet a több országra kiterjedő projektekhez, továbbá azzal, hogy iránymutatást ad a végrehajtási mechanizmusokkal kapcsolatban és segítséget nyújt a végrehajtáshoz a széles körű részvétel és a sikeres megvalósítás biztosítása érdekében. A program újfajta jogi struktúraként hozza létre az európai digitális infrastruktúráért felelős konzorciumokat, amelyek (EDIC) elősegítik a több országra kiterjedő projektek gyors és rugalmas kialakítását és végrehajtását.

Vissza