HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
hírek

Díjátadók, búcsúztatás és beszámolók – Megtartotta járvány utáni első ülését a megyei önkormányzat

2020. június 25. (csütörtök) 20:21
 

Június 25-én, csütörtökön megtartotta első rendes ülését a koronavírus-járvány után a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése, amin egyebek mellett díjazták a megye köz- és tűzbiztonsági dolgozóinak legjobbjait, valamint – a nyilvánosság előtt elsőként a Megyeházán – bejelentette dr. Vereckei Csaba, a megye rendőrfőkapitánya, hogy 13 év után elhagyja a megyei rendőr-főkapitányságot.

A megyei közgyűlés a nyilvános ülés keretein belül adta át a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjakat. 2020-ban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjban Török-Búzás Péter rendőr őrnagy, és Pauló Tibor rendőr főtörzszászlós részesült. A díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, Szabó Gergely, a megyei közgyűlés alelnöke, és Dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, a megye rendőrfőkapitánya adta át.

DSC_5840.jpg

Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díjat 2020-ban dr. Szabó Péter tűzoltó alezredes, és Kovács Attila, a Borsodnádasdi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke vehetett át. A díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke, Szabó Gergely, a megyei közgyűlés alelnöke, és Lipták Attila tű. dandártábornok, a Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója adta át.

A díjak átadását a harmadik napirendi pont követte: beszámoló Borsod-Abaúj-Zemplén megye közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról, valamint a határrend és határőrizet helyzetéről és a határforgalom alakulásáról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. A beszámolót dr. Vereckei Csaba r. dandártábornok, Borsod-Abaúj-Zemplén megye rendőrfőkapitánya ismertette a közgyűléssel. A rendőrfőkapitány kiemelte, ugyan csökkent a bűncselekmények száma, ám van olyan terület, ahol új módszerekre és új eszközökre van szükségük az eredményesség eléréséhez. Ilyen a kábítószer-bűnözés és a közlekedésbiztonság. A megyei rendőrfőkapitány beszámolója után bejelentette, 13 év után búcsúzik a megyei rendőr-főkapitányságtól és a megyétől. Bánné dr. Gál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének nevében megköszönte a rendőrfőkapitány úr eddigi áldozatos munkáját, és Isten áldását kívánta további pályájához.

DSC_5959.jpg

Dr. Vereckei Csaba beszámolója után a negyedik napirendi pont következett: javaslat a megyei önkormányzati képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak, továbbá a tanácsnokoknak járó tiszteletdíjról és természetbeni juttatásról, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (V.9.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 4/2015. (V.11.) önkormányzati rendelet módosítására. – 2015-ben a 2011. évi 189. törvény alapján alkotta meg a közgyűlés önkormányzati rendeletét, amelyben az állandó bizottságok alelnökeinek is magasabb összegű tiszteletdíjat állapított meg az úgynevezett „alap képviselői” tiszteletdíjnál – ismertette dr. Lupkovics Beáta jegyző. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 2020. március 3-án kelt levelében jelezte, azáltal, hogy a Közgyűlés a bizottságok alelnökeinek is magasabb összegű tiszteletdíjat állapított meg, túlterjeszkedett az önkormányzati törvény felhatalmazásán, illetve az önkormányzati rendelet a Közgyűlés alelnökére vonatkozóan nem tartalmazhat rendelkezéseket.

A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

DSC_5926.jpg

Ötödik napirendi pont: javaslat a területi nemzetiségi önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálatával kapcsolatos döntés meghozatalára. A nemzetiségek jogairól szóló törvény értelmében a megyei önkormányzat biztosítja a területi nemzetiségi önkormányzatok számára a működés személyi és tárgyi feltételeit, szakmai segítséget nyújt részükre, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról. A törvényi előírások szerint az erről szóló megállapodást minden év elején, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. A megyében működő négy (vagyis a német, a szlovák, a roma és a ruszin) területi nemzetiségi önkormányzatokkal a 2019. évi önkormányzati és nemzetiségi választásokat követően a megállapodások megkötésre kerültek. Az év elején elvégzett felülvizsgálat eredményeként a megyei önkormányzat részéről nem merült fel olyan körülmény, amely a tavaly ősszel megkötött, jelenleg is hatályban lévő megállapodások módosítását indokolta volna – ismertette a jegyző.

A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

Hatodik napirendi pont: javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács közötti Cselekvési Ütemterv aláírásának utólagos jóváhagyására A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Kárpátaljai Megyei Tanács együttműködése már több mint 25 éves múltra tekint vissza. A rendszeresen megújuló együttműködési megállapodások főbb területei a környezetvédelem, a turizmus, a gazdaság, valamint a települések közötti partnerség. Az érvényben lévő Együttműködési Megállapodás 2020-ra szóló Cselekvési Ütemterve február 20-án, Ungváron került aláírásra az érintett megyei elnökök részvételével. Ennek a cselekvési ütemtervnek az utólagos jóváhagyására tett javaslatot dr. Lupkovics Beáta.

A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

DSC_5892.jpg

Hetedik napirendi pont: javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és a Besztercebányai Megyei Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodás megkötésére Borsod-Abaúj-Zemplén megye és a szlovákiai Besztercebánya megye közötti együttműködés kezdete 2004. évre nyúlik vissza, amikor Nógrád és Kassa megyék önkormányzataival együtt négyoldalú együttműködési megállapodás megkötésére került sor. Az azóta eltelt időszakban az együttműködés legfőbb területe a különböző európai uniós programokban való közös részvétel volt. Idén év elején vetődött fel a kétoldali kapcsolatainknak megújítása, továbbfejlesztése az együttműködésünknek egy magasabb szintre emelésének az igénye. Ennek a szellemében készült el az együttműködési megállapodás, melynek főbb területei az emberek közötti kapcsolatok fejlesztése, a turizmus fejlesztés, közös kulturális programok szervezése, és kiemelt szerepe van a közlekedésfejlesztésnek és a gazdaságfejlesztésnek is. Amennyiben a közgyűlés a mai napon dönt az együttműködési megállapodás megkötéséről, akkor július 1-jén, ünnepélyes keretek között aláírásra kerülhet a megállapodás – tudatta a jegyző.

A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

DSC_5981.jpg

Nyolcadik napirendi pont: tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség tevékenységéről. Csóra György, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Polgárőrszövetség elnöke ismertette a közgyűléssel a szervezet koronavírus-járvány alatti helytállását, valamint a szervezet munkáját.

Kilencedik napirendi pont: tájékoztató Borsod-Abaúj-Zemplén megye bevándorlási helyzetéről, különös tekintettel a tömeges bevándorlás hatásaira. Dr. Lipusz Brigitta r. ezredes, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság igazgatója tájékoztatta a közgyűlés tagjait. Egyebek mellett kitért a hatósági jogkörök gyakorlására, az idegenrendészeti hatósági feladatok két nagy csoportjára. Továbbá ismertette a szervezetet és a legális migrációra vonatkozó trendeket.

DSC_5991.jpg 

Zárt ülésen tárgyalták:

1. Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2019. évi tevékenységéről. Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.

2. Javaslat a KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének és a felügyelő bizottság tagjainak megválasztására. Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.

DSC_5940.jpg

3. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja 2020. évi adományozására. Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.

4. Javaslat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna 2020. évi adományozására. Előterjesztő: Bánné dr. Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnöke.

(Fotók: Fekete Zsanett)

Vissza