HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
hírek

Felhívást tett közzé a megyei önkormányzat a 2020. évi kitüntetésekről

2020. május 26. (kedd) 16:03
 

Felhívást tett közzé a megyei önkormányzat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése, Lévay József Díja, Szent Erzsébet Díja, Kossuth Zsuzsanna Díja, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj, valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja 2020. évi adományozására.

I. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése olyan természetes személyeknek adományozható, akik hosszú éveken keresztül életútjukkal, munkájukkal, megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálták a megye lakosságát.

II. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja azoknak a megyében élő és tevékenykedő, vagy a megyében született, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik magas színvonalú tevékenységet fejtettek ki a közösség közigazgatási, közéletével, a hatóságok munkájával, működésével kapcsolatban, illetve a közszolgálat területén kimagasló teljesítményt értek el.

III. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja azon személyeknek adományozható, akik az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és a gyógyítás területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát.

IV. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja kitüntetés azon Borsod-Abaúj-Zemplén megyében dolgozó ápolók, mentő ápolók, légi mentők, az emberi élet mentésében, légi mentésben szolgálatot teljesítők, szociális gondozó, illetve szociális területen szolgálatot teljesítő személyek részére adományozható, akik a betegek ellátása és gyógyítása, valamint az emberi élet mentése területén végzett magas színvonalú tevékenységükkel hosszú időn át eredményesen szolgálták a megye lakosságát.

V. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj azoknak a megyében tevékenykedő vagy egyéb módon munkásságukkal a megyéhez kötődő civil szervezetek, civil jellegű nonprofit gazdasági társaságok, civil közösségek részére adományozható, amelyek huzamosabb ideje valamilyen módon a megye viszonylatában is kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki, így különösen

  1. eredményes, széles körű együttműködést alakítottak ki más szervezetekkel,
  2. egyedülálló vagy éppen össztársadalmi problémát céloztak meg,
  3. sikeres érdekérvényesítést valósítottak meg,
  4. magas szinten járultak hozzá a helyi közösség jólétéhez, értékeihez, problémái megoldásához.

VI. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja azoknak a 18. életévüket betöltött, de 30. életévüket el nem ért, a megyében élő és tevékenykedő, vagy a megyében született, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő személyeknek adományozható, akik olyan tevékenységet fejtettek ki az élet bármely területén, hogy munkásságukkal, tevékenységükkel példaként szolgálnak a társadalom egészének, de különös tekintettel a felnövekvő, ifjú nemzedék számára.

A kitüntetés adományozását 2020. június 8. napjáig kezdeményezhetik a kitüntetés részletes leírásában megjelöltek.

A kitüntetésre javasolt személy szakmai munkájának, tevékenységének bemutatását tartalmazó kezdeményezést az  címre kérjük megküldeni.

A részletes felhívások letölthetők az alábbi linkekről:

1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc kitüntetése

2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Lévay József Díja

3. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Szent Erzsébet Díja

4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Kossuth Zsuzsanna Díja

5. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Civil Közösségeiért Díj

6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Példakép Díja

Vissza