HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
hírek

Ismét ülésezett a megyei közgyűlés

2020. június 26. (péntek) 14:14
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése június 26-án, pénteken tartotta rendkívüli ülését, amelyen egyebek mellett a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program végrehajtásának helyzetéről szóló beszámolót véleményezték a közgyűlés tagjai, valamint a TDM szervezetek és a kormányhivatal tevékenységéről is kaptak tájékoztatást.

Az első napirendi pontban Dr. Lupkovics Beáta jegyző javaslatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítására. A jelenlegi módosítást a beérkező többletbevételek és a szükség szerinti átcsoportosítások teszik szükségessé. Ezek többek között a következő jogcímeket érintik: a „Kincseink Borsod-Abaúj-Zemplén Megyében…” pályázat támogatása, a bérkompenzáció költségeinek fedezetére érkezett támogatási összeg, a 2019. évi Rendkívüli támogatás, valamint a 2019.11.10-én megtartott nyéstai megismételt választás támogatása. A közgyűlés elfogadta a javaslatot.

0626_2.jpg

A második napirendi pontban a jegyző beszámolóját véleményezte a közgyűlés, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról, valamint javaslatot tett a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotására. Az előterjesztés a 2019. évi teljesítések részletes bemutatásával, a költségvetés helyzetének feltárásával és az előirányzatokhoz történő viszonyítással, valamint a megyei önkormányzat feladatainak részletezésével, s ezek költségigényének prognosztizálásával mutatta be a Megyei Önkormányzat gazdálkodását. A beszámolót és a javaslatot a közgyűlése elfogadta.

A harmadik napirendi pontban a jegyző ismertette az éves összefoglaló jelentést a 2019. évi ellenőrzési terv végrehajtásáról.

A negyedik napirendi pontban számoltba be Dr. Lupkovics Beáta jegyző a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program jelenlegi helyzetéről. Mint mondta, az előterjesztés bemutatta a program megyére vonatkozó statisztikai adatait, amiből kiderül többek között, hogy mely pályázati felhívások jelentek meg, hány pályázat érkezett be eddig, ebből mennyi került támogatásra, illetve a megítélt támogatások összege prioritásonként. Kiemelte, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közreműködésével több mint 146 milliárd forint került kifizetésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program pályázati forrásaiból. A program céljával összhangban a térségi gazdasági környezet fejlesztése, a foglalkoztatás elősegítésére prioritás keretében volt a legtöbb megítélt támogatás, összesen 46 milliárd 510 millió forint. A megye településeinek 2015 végén nyílt lehetősége a megyei önkormányzat területi koordinációjával a fejlesztési összegek lehívására. A pályázati felhívások elsősorban gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, egészségügyi- és szociális infrastruktúra-fejlesztés, energetikai, környezetvédelmi és közlekedésfejlesztési témákban jelentek meg. A sikeres megvalósítást követően a megyei önkormányzat a 2021-2027-es pályázati időszakra vonatkozó tervezést megkezdte. Jelenleg az önkormányzat kezdeményezésére a települések, gazdasági társaságok, civil szervezetek bevonásával a megyei fejlesztési elképzelések összegyűjtése zajlik. A továbbiakban az ötletek becsatornázása valamint a projektek indíthatósága érdekében azok előkészítése fog megtörténni a következő pályázati időszak zökkenőmentes megkezdése érdekében.

0626.jpg

Az ötödik napirendi pontban a jegyző tájékoztatta a közgyűlést a TOP-5.1.1-15 kódszámú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” című pályázat megvalósításának előrehaladásáról. A humánjárvány miatt kihirdetett veszélyhelyzethez jól tudott alkalmazkodni a projekt végrehajtása, hiszen nagyon sok program, pl.: a HR tanácsadás, vagy a szociális gazdaságfejlesztés tanácsadás online formában tudott megvalósulni. Rendszeres volt a kapcsolattartás a helyi paktumirodákkal is, természetesen on-line formában, és sikerült egyeztetéseket folytatni a megváltozott munkaerő-piaci helyzetről. A közgyűlés a beszámolót elfogadta.

A hatodik napirendi pontban a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tevékenységéről kaptak tájékoztatást a képviselők. Részletesebben kitérve az Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztály 2019. évi tevékenységére, megye élelmiszerbiztonsági és állategészségügyi helyzetére, a megye munkaerő-piaci helyzetére, különös tekintettel a közfoglalkoztatásra, megye lakosságának egészségügyi ellátásáról, és egészségi állapotára, a fogyasztóvédelem helyzetére, valamint a megyében zajló természetvédelmi és környezetvédelmi folyamatokra.

DSC_6478.jpg

Hetedik napirendi pont: tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2019. évi tevékenységéről. Az előterjesztő, Hubai Imre, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnöke ugyan nem tudott részt venni a közgyűlésen, de tájékoztatását a közgyűlés elfogadta.

Nyolcadik napirendi pont: tájékoztató a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának tevékenységéről. Az előterjesztő, Dr. Holhós György, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. Észak-Magyarországi és Alföldi Regionális Területi Iroda Miskolci Irodájának vezetője ugyan nem tudott jelen lenni a közgyűlésen, de a tájékoztatását a közgyűlés elfogadta. Kilencedik napirendi pont: tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei TDM szervezetek tevékenységéről. A beszámolókat a közgyűlés tudomásul vette.

DSC_6514.jpg

Tizedik napirend pont: tájékoztató a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának tevékenységéről. Taskó József, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén megyei elnökének beszámolóját a közgyűlés elfogadta.

(Fotók: Fekete Zsanett)

Vissza