HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANAJÁNLÓVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
hírek

Javaslattétel kitüntető díjakra

2019. május 13. (hétfő) 10:34
 
Javaslattétel a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntető díjainak adományozására. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlése 10/2011. (VII. 7.) önkormányzati rendeletében döntött a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánc”, a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu Díja”, valamint a „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja” alapításáról és adományozásáról.

I.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Rákóczi-lánca olyan természetes személyeknek adományozható, akik hosszú éveken keresztül életútjukkal, munkájukkal, megbízatásuk kimagasló színvonalú teljesítésével, közéleti tevékenységükkel példamutatóan, elismerten, eredményesen szolgálták a megye lakosságát.

II.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat „Pro Comitatu Díja”, azoknak a személyeknek, közösségeknek adományozható, akik a megye érdekében a megye közéleti, tudományos, művészeti, közoktatási és közművelődési, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális ellátásában, a megye fejlődése szempontjából kiemelt ágazatnak tekintett idegenforgalmában, a megye kulturális értékeinek, hagyományainak megismertetésében, nemzetközi hírének növelésében kimagasló érdemeket értek el, valamint a műszaki, természet-, társadalom és más tudományos területen, a térségi kapcsolatok és együttműködés formálásában, a megyei nevelés-, oktatás fejlesztésében, a közművelődés, az irodalom és a művészetek területén, a megye testnevelési és sport mozgalmában, a megye egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén és az egészséges életmód kialakításának segítésében magas szintű, áldozatos munkát végeztek. A díj általában több éven át végzett kiemelkedő, alkotó tevékenység elismeréseként adható.

III.) A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Alkotói Díja, azoknak a megyében élő és alkotó, vagy munkásságukkal a megyéhez kötődő alkotóművészeknek, kutatóknak, elméleti és gyakorlati szakembereknek, valamint közösségeknek adományozható, akik különösen a műszaki, természet-, társadalom és más tudományos területen kimagasló teljesítményeket értek el, a térségi kapcsolatok és együttműködés formálásában kiemelkedő kapcsolatot fejtettek ki, elméleti és gyakorlati munkájukkal a megyében kiemelkedő módon járultak hozzá a nevelés-, oktatás fejlesztéséhez, a közművelődés bármely területén kiemelkedő munkát végeztek, az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet nyújtottak, a megye testnevelési és sport mozgalmában élenjártak, kiemelkedő sportteljesítményeket értek el, a megye egészségügyi ellátásában, a szociális gondoskodásban, a gyermekvédelem területén és az egészséges életmód kialakításának segítésében kimagasló szakmai eredményeket produkáltak.

A kitüntetések adományozására 2019. május 31. napjáig javaslatot tehetnek:

- a megye települési önkormányzatainak képviselő-testülete,

- a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,

- az országgyűlési képviselők,

- a megyei intézmények vezetői,

- a megyei érdekképviseletek, szakmai szövetségek,

- a megyei társadalmi szervezetek, egyesületek vezetői,

- az egyházak,

- a megyében működő tudományos intézetek vezetői,

- a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek.

A kitüntetésre javasolt személy szakmai munkájának bemutatását tartalmazó javaslatokat az elnok@hivatal.baz.hu címre vagy a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat 3525 Miskolc, Városház tér 1. szám alatti címére kérjük megküldeni.

 

Vissza