HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESÉLETMÓDX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
fókuszban

Felmondás vagy közös megegyezés?

2015. október 27. (kedd) 10:50
 
Miskolci olvasónk keresett meg, levelében leírva, hogy a munkaviszonyát meg akarja szüntetni a munkáltatója, aki felajánlotta, hogy írjon alá a dolgozó közös megegyezésről megállapodást, mert ha ezt nem teszi, akkor mindenképpen felmond. Kérdezi ezek után, melyik a számára megfelelőbb forma?

Közös megegyezés esetén, a felek közösen megállapodnak a jogviszony megszüntetésében, amit írásba foglalnak, és kölcsönösen aláírnak. Ez esetben, nincsenek szigorú törvényi előírások, csak az általános követelményeket kell betartani. Így, érvényesül  az együttműködési kötelezettség, a rendeltetésszerű joggyakorlás elve, továbbá  a kényszer, fenyegetés nélküli szabad döntés lehetőségének biztosítása. E követelmények teljesülése esetén a két fél gyakorlatilag bármiben megállapodhat egymással, vagyis nincs indokolási kényszer, nincs kötelező felmondási idő, és  nincs végkielégítés sem. Azonban, nem tilos olyan megállapodás sem, mely szerint, a munkavállaló bizonyos juttatást kap, a munkaviszony megszűnése estére.


Elmondható, hogy a közös megegyezés támadható utólag a legnehezebben.,Igen szigorú törvényi határidőben lehet megtámadni a munkavállaló által aláírt, közös megegyezéses jognyilatkozatot. E szerint, a megtámadás jogával  a  kényszer, fenyegetés megszűnte, a megtévesztés  felismerése után 30 napon belül lehet élni. A megtámadást írásban, a munkáltatónak kell bejelenteni, majd annak eredménytelensége esetén lehet bírósághoz fordulni. Van egy jogvesztő határidő is, nevezetesen 6 hónap, ha ennyi idő eltelt a nyilatkozat aláírása óta, semmilyen módon nem támadható a közös megegyezéses megszüntető szerződés. A határidőben történő megtámadás esetében is, bizonyítási nehézségek állhatnak elő, a munkavállaló oldalán.


A munkáltatói felmondás esetén, a jogviszony megszüntetését a munkáltató egyoldalúan közli. Ezért, a törvény, indokolási kötelezettséget ír elő, érvényesülnek a felmondási tilalmak, és, a dolgozót felmondási és felmentési idő, valamint –törvényben meghatározott esetekben- végkielégítés illeti meg.


A munkáltatói felmondás  indoka  a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet, a felmondásnak pedig világosnak, valósnak,  és okszerűnek kell lennie. A felmondást a dolgozó bíróságon támadhatja meg, annak közlését követő 30 napon belül. A felmondás törvényességét, a bíróság vizsgálja egy jogvita esetén, ahol is, a munkáltatót terheli a bizonyítás.

Dr. Strassburger Gyula

ügyvéd

Vissza