HÍREKPORTRÉTÁRSALGÓAKTUÁLISFÓKUSZBANEGYHÁZVENDÉGSÉGBENSZUBJEKTÍVSZÍNESFesztiválÉLETMÓDAdatvédelemX
A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT ONLINE KIADVÁNYA
fókuszban

A tűz- és közbiztonság megyei kiválóságait díjazták

2022. április 30. (szombat) 07:18
 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének április 28-ai ülésén adták át a megye Közbiztonságért és Tűzbiztonságért kitüntetéseit. 2022-ben hat kiváló szakember munkáját ismerték el.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye közrendjének, közbiztonságának szolgálatában hosszú időn át kiemelkedő, példamutató munkát végzett, vagy más magatartással általános elismerést vívott ki a lakosság körében. A kitüntetés átadására a Megyei Közgyűlés Szent György naphoz legközelebbi időpontban megtartott ülésnapján, ünnepélyes keretek között adják át.

Idén Falucskai Tamás rendőr törzszászlós,Hornyák Attila rendőr alezredes és Jakab Sándor rendőr alezredes munkáját ismerték el a Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Közbiztonságáért Díjjal.

A kitüntető díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és Szerencsi Árpád rendőr alezredes, Borsod-Abaúj-Zemplén megye megbízott rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese adták át.

DSC_5787.jpg

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat kitüntetéseinek alapításáról és az adományozás rendjéről szóló önkormányzati rendelet értelmében Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Tűzbiztonságáért Díj adományozható azon személynek, aki a megye tűzvédelme és tűzbiztonságának megteremtése érdekében szolgálati feladatait hosszú időn át kiemelkedő színvonalon végzi, vagy beavatkozásával, magatartásával kivívja az állampolgárok elismerését. A kitüntetést a Megyei Közgyűlés Szent Flórián naphoz legközelebbi időpontban megtartott ülésnapján, ünnepélyes keretek között adják át. 

2022-ben Nagy József nyugállományú tűzoltó százados, Pimper László és Zilahy Imre tűzoltó alezredes részesült a megyei önkormányzat Tűzbiztánságért Díj elismerésében.

A díjakat Bánné dr. Gál Boglárka, a megyei közgyűlés elnöke és Lipták Attila tűzoltó dandártábornok, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság igazgatója adták át.


Falucskai Tamás rendőr törzszászlós – a Miskolci Rendészeti Szakközépiskola elvégzését követően – 2004. július 1-jei hatállyal került kinevezésre a Rendészeti Biztonsági Szolgálat állományába, járőr beosztásba. Kérelmére 2006-ban áthelyezték az Edelényi Rendőrkapitányság Szendrő Rendőrőrs állományába, járőr beosztásba. Rátermettségére tekintettel 2008-tól járőrvezető, 2010-től körzeti megbízottként dolgozik. Jelenlegi szolgálati feladatait 2013. november 16-tól látja el. Szolgálatirányító parancsnokként a közterületi állományt kimagasló szakmai tudással irányítja és segíti. Intézkedéstaktikai instruktori feladatokat is ellát a rendőrkapitányságon. Önvédelmi tudása révén megfelelő szakmai iránymutatásokat ad át az intézkedések szabályos végrehajtásáról az állomány részére. Együttműködő, jó emberismerő és konstruktív jelleme miatt a közterületi irányítási és gyakorlati szolgálati feladatok során hatékony támogatást nyújt az eredményes intézkedések végrehajtásában. Szakmai munkáját kifogástalanul végzi, írásos anyagai kimagaslók. A rendőrkapitányság illetékességi területén született és itt is él, az állampolgárok tisztelik. Szabadidejében, szolgálaton kívül több esetben adott olyan releváns információt, ami a bűnügyi szakterület munkáját segítette. Elöljáróihoz való viszonya kimagasló, magáénak érzi az alá-fölé rendeltségi viszonyokat. Többletmunkát szívesen vállal, jó a teherbíró képessége, terhelhető. Szolgálati feladatait az eltelt évek során átlagon felüli színvonalon, példamutatóan és lelkiismeretesen hajtotta végre. Lelkes, odaadó rendőr, problémamegoldó képessége kiváló.

Hornyák Attila rendőr alezredes 1984. november 1-jei hatállyal kezdte hivatásos szolgálati jogviszonyát a Rendőri Ezred Miskolci Zászlóaljánál. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományába nyomozó beosztásba 1987-ben került áthelyezésre. Majd kérelmére 1988-ban áthelyezték a Mezőkövesdi Rendőrkapitányság állományába, ahol nyomozó, később vizsgáló beosztásba került kinevezésre. Rátermettségére tekintettel 1995-től a Mezőkeresztesi Rendőrőrs őrsparancsnok beosztásában dolgozik. Jelenlegi szolgálati beosztásában 1999-ben került kinevezésre. Közrendvédelmi osztályvezetőként a kapitányságvezetőt is helyettesíti távollétében, valamint a védelmi tiszti feladatokat is ellátja. Hornyák Attila 1994-ben szerzett állami és szakmai felsőfokú végzettséget a Rendőrtiszti Főiskola bűnügyi szakán, rendészeti szakvizsgát 2013-ban tett. Hornyák Attila a rendőrség kötelékében eltöltött közel 40 év alatt mindvégig magas színvonalon, nagy odafigyeléssel végezte munkáját. A személyét komoly tisztelet és tekintély veszi körül a rendőrkapitányságon és a szakmai berkekben is. A közrendvédelmi szakterület vezetőjeként több mint 22 éve látja el kiválóan szolgálati feladatait. A tavalyi év teljesítménymutatói alapján a mezőkövesdi közrendvédelmi szakterület kiváló minősítést ért el, az elöljárók által meghatározott feladatok, követelmények mindegyike kimagaslóan került végrehajtásra. A közrendvédelmi osztályhoz tartozó szabálysértési előkészítő csoport tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója 2018-től csaknem 4 százalékkal csökkent, mely elsősorban az irányítása alatt álló körzeti megbízotti és a járőr állomány hatékonyságát mutatja. A rendkívüli események száma a rendőrkapitányságon hosszú évek óta minimális, rendőri intézkedésekkel szembeni panasz kevés számban fordul elő, amely eredmény a közrendvédelmi osztályvezető szigorú szakmai elvárásainak köszönhető. Amennyiben ilyen esemény előfordul annak vizsgálatát minden esetben személyesen, a szakmai elvárásnak megfelelve, tényszerűen, az összes körülményt alaposan elemezve, a felettes szervek elismerésével végzi. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság illetékességi területén valamennyi jelentősebb eseménynél jelen van, akár szabadidejét is feláldozva. Jó kapcsolatot ápol más rendőrkapitányságokkal, társhatóságokkal, valamint a rendőrkapitányság illetékességi területén lévő települések vezetőivel, egyesületekkel, akik bizalommal fordulnak hozzá. Mindezeken túlmenően gyakran kérik tanácsát, iránymutatását különböző problémák megoldásában. Hornyák Attila ötleteivel a rendőrség munkáját, ezáltal az egész szervezetet közelebb hozza a törvénytisztelő polgárokhoz, ezzel is javítva a rendőrségbe vetett bizalmat és a lakosság szubjektív biztonságérzetét.

Jakab Sándor rendőr alezredes 1993. december 1-jei hatállyal kezdte hivatásos szolgálati jogviszonyát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály állományában nyomozó beosztásban. A Rendőrtiszti Főiskola felsőfokú rendőrszervező szaktanfolyamának elvégzését követően 1996-ban a Bűnügyi Osztály Gazdaságvédelmi Alosztály állományába kiemelt főnyomozó beosztásba került kinevezésre.  Szakmai ismereteire tekintettel 1999-től a Miskolci Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztály Vagyonvédelmi Alosztály, majd júniustól a Gazdaságvédelmi Alosztály alosztályvezetője.   A szolgálat érdekében, beleegyezésével 2002-től áthelyezték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Szervek Gazdaságvédelmi Osztály állományába osztályvezető-helyettes beosztásba. Jelenlegi szolgálati beosztásában 2015-től dolgozik. Jakab Sándor 1991-ben szerzett állami felsőfokú végzettséget a Kandó Kálmán Villamosipari Műszaki Főiskolán, a felsőfokú rendőrszervező szaktanfolyamot 1996-ban végezte el. Rendészeti szakvizsgát 2013-ban tett, valamint a rendészeti vezetővé képző tanfolyamot 2014-ben végezte el. A Gazdaságvédelmi Osztály hatáskörébe tartozó ügyek felderítése, a nyomozási cselekmények időszerű és súlyponti kérdéseinek meghatározása időigényes, összetett és bonyolult, folyamatos felkészülést igénylő feladat. A Jakab Sándor által irányított Gazdaságvédelmi Osztály legfontosabb feladatai közé tartozik a gazdálkodással összefüggő jogsértő cselekmények nyomozásával kapcsolatos feladatok ellátása, a kármegtérülés biztosítása, a jogtalanul szerzett vagyon gazdaságba történő bevitelének, legalizálásának megakadályozása, illetve a bűnmegelőzési intézkedések kezdeményezése. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén 2021-ben a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 12,0%-kal, a kiemelten kezelt bűncselekmények száma 14,6%-kal csökkent az előző évi adatokhoz viszonyítva. A megyei rendőr-főkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 76,7%, mely 2,4 százalékponttal magasabb a 2020. évi adatoknál. A bűncselekménnyel okozott megtérült kár értéke, 2021-ben 36,6%-kal emelkedett.  A kármegtérülési mutató 17,5%-ról 17,9%-ra emelkedett, mely tevékenység megyei irányítását Jakab Sándor látja el. Az eredményességre kiható tényezőként értékelendő, hogy osztályvezetőként tervszerű szakirányító és kapcsolattartó munkával segíti elő a helyi szervek által indított nyomozások feldolgozásának időszerűségét. A gazdasági bűnözéssel összefüggésbe hozható konkrét információkat elemezve intézkedik azok jog- és szakszerű felhasználására. Jakab Sándor elsők között ismerte fel és kutatta a hatékony fellépés alternatíváit a mélyszegénységben élők rászorult helyzetére épített, üzletszerű megállapodásokat kötő kizsákmányolókkal szemben. Tevékenysége eredményeként országosan is prioritást kapott, majd törvényi tényállás szintjére emelkedett az uzsora bűncselekmény. A forrónyomon üldöző akciócsoportban forrónyomos parancsnoki feladatokat is ellát. Az azonnali intézkedések során kifejtett vezetői, irányítói, koordináló tevékenysége, bűnügyi felkészültsége jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a szervezeti teljesítményértékelés során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság az elsődleges bűnügyi intézkedések, valamint a helyszíni bűnügyi tevékenység irányításának színvonala vonatkozásában kivételes értékelést kapott.

Nagy József nyugállományú tűzoltó százados 1988. február 1-jével került a Miskolci Hivatásos Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományába, beosztott tűzoltónak. 1996-ban különleges-szerkezelő megbízást kapott. 1998-ban elvégezte a tűzvédelmi kiképző intézet tűzoltó technikusképző szakát, és kinevezték a tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnok-helyettesének. 2003-ban végzett a Pollack Mihály Műszaki Főiskolai Karon, műszaki szakoktatóként, amely végzettséggel szakmai felsőfokú tanulmányait befejezte. Szolgálatparancsnok-helyettes beosztásában, századosi rendfokozatban teljesített tűzoltó szolgálatot nyugállományba helyezéséig. Kiemelkedő hivatástudattal rendelkezik, amely még a nyugdíjazása után is a mindennapokban megmutatkozik. 2011-től aktív tagja a Miskolci Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek. Szakmai hozzáértésének, aktivitásának és áldozatos munkájának eredményei megmutatkoznak a közösség életében. Nemzetközi gyermektábort szervez a tűzoltó kollégák gyermekei részére. Tűzoltó ismereteit oktatások alkalmával kamatoztatja és tudását az aktív tűzoltókkal a mai napig megosztja.

Pimper László 1992. január 1-jén került felvételre az Ajkai Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hivatásos tűzoltó állományába, beosztott tűzoltóként. Szakmai hozzáértése, felkészültsége és rátermettsége alapján 1994-től szolgálatparancsnoki beosztásban folytatta munkáját 1996-ig. Ezen időszak alatt tűzvédelmi mérnöki diplomát, majd közgazdasági szakokleveles mérnöki végzettséget szerzett. Szakmai ismereteit a katasztrófavédelmi mérnöki mesterképzési szak elvégzésével gazdagította 2009-ben. Választott hivatását 1996-tól az ország egyik legnagyobb főfoglalkozású létesítményi tűzoltóságánál, a MOL Dunai Finomítóját védő FER Tűzoltóság és Szolgáltató Egyesülésnél folytatta, mint szolgálatvezető-helyettes. Vezetői képességeinek és kitartó munkájának köszönhetően 1998 januárjától szolgálatvezetői, majd később tűzoltási és mentési osztályvezetői – egyben tűzoltóparancsnok-helyettesi – beosztásokat töltött be. 2007-től a FER Tűzoltóság és Szolgáltató Egyesülés igazgatója és tűzoltóparancsnoka. Jelenleg pedig a vezetője. E feladatkörében több hazai létesítményi tűzoltóság létrehozását, újjászervezését és megújítását vezette az elmúlt években. Parancsnoki és cégvezetői munkája mellett kutatási és fejlesztési tevékenységet is végez, melyek központjában az atmoszférikus, folyékony szénhidrogént tároló tartályok tűzvédelme, valamint a nagyteljesítményű habbaloltás áll. E témakörökben többször publikált és tartott előadást hazai és külföldi szakmai rendezvényeken, illetve nemzetközi munkacsoportokban. Az általa irányított kísérletek széleskörű nemzetközi ismertséget hoztak a FER Tűzoltóságnak. Munkássága során mindig fontos szerepet töltött be a tűzvédelmet érintő jogszabály-változásokkal és szakmai szabályzókkal kapcsolatos előkészítések, véleményezések, valamint a szakmai tapasztalat és ismeret megosztásának elősegítése. Aktívan szerepet vállal a hazai tűzoltók közösségi életében. 2008-tól 2013-ig a Magyar Tűzoltó Szövetség alelnöke volt, melynek jelenleg elnökségi tagja, egyben tagozatvezető helyettese. 2010. december 14-től a Létesítményi Tűzoltóságok Országos Szövetségének alelnöke. A FER Tiszaújvárosi Létesítményi Tűzoltóság megyénk egyik legnagyobb vegyi üzemének tűzvédelmét ellátó szervezete, mely 2020-ban egy európai színvonalú laktanyából végzi minden napi feladatait. Ennek a laktanyának a megálmodásában, megépítésében, a létesítményi tűzoltóság fejlesztésében kimagasló érdeme van Pimper László úrnak.

Zilahy Imre tűzoltó alezredes 1992. november 1-jén került kinevezésre a Kazincbarcikai Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság állományába, beosztott tűzoltónak. Jelentős önképzéssel állami és szakmai felsőfokú végzettséget szerzett, majd tiszti kinevezését követően szolgálatparancsnoki beosztást töltött be. 2012-től a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatának kiemelt főelőadója. Széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik, felkészültsége, szakértelme elismert. Zilahy Imre tűzoltó alezredes irányító, beavatkozó tevékenysége a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat parancsnokaként, folyamatosan átlag feletti színvonalú. Sokirányú szakmai felkészültséget igénylő feladatok végrehajtásakor, magasabb riasztási fokozatú tűz- és káresetek felszámolásakor határozott, fegyelmezett. A tűzoltási, műszaki mentési gyakorlat egységesítésére, a katasztrófavédelmi gondolkodás és gondoskodó szemlélet kialakítására az oktatások, ellenőrzések és beavatkozások során észrevehetően kiemelt figyelmet fordít. A tűzeseteken és műszaki mentéseken kívül a megye egyes térségeit érintő felhőszakadás, villámárvíz, viharos időjárás következményeinek felszámolása során rendszeresen meghatározó szerepet játszik. A közreműködésével kezelt eseményekről megjelent média anyagok és lakossági visszajelzések rendszeresen pozitívak. A tűzeseti helyszíni szemlék és a tűzvizsgálati hatósági eljárások lefolytatása során munkáját az alaposság, a pontosság és a minden részletre kiterjedő figyelem jellemzi, mind a maga, mind az általa irányított kollégák tekintetében. Hivatásos pályája során számos esetben bizonyította kiemelkedő hivatástudatát, amely példaként szolgál a személyi állomány számára.  Közel harminc éves szakmai pályafutása során számtalan alkalommal bizonyította kiemelkedő hivatástudatát, amelynek köszönhetően a tűz- és katasztrófavédelmi szervezetek minden esetben számíthattak rá. Eddigi pályafutása, kifogástalan munkavégzése, méltán állítható példaként.

Vissza